Szervezeti diagnózis

Miért jó diagnózist készíteni?

A szervezetben megjelenő, a hatékony működést akadályozó tényezők feltárása, tematikus elemzése. Az információkból helyzetkép, diagnózis készítése. Ezzel egy olyan térképet, navigációs eszközt kap, amely rámutat a szükséges beavatkozási területekre. Ennek segítségével Ön akár önállóan is elindíthatja a problémák megoldását, a változás kezelést, a fejlesztést.

Menedzsment tükör

A menedzsment tükör elkészítéséhez strukturált vezetői interjúkra, és a rendelkezésre álló működést, szervezetet, munkaköröket szabályozó dokumentumok elemzésére van szükség. Ezek segítségével beazonosítjuk a szervezeti és HR problémákat, és egy egységes dokumentum formájában, egy vezetői interjú keretében bemutatjuk. Praktikus , a HR stratégiát megalapozó tematika, cégre szabott javaslatok.
A bevont vezetők és a vizsgált dokumentumok számtól függően 3-4 hét alatt elvégezhető a felmérés.

Kérjen ingyenes konzultációt!

Komplex HR diagnózis

A Menedzsment Tükör kiegészül a kulcsszerepet játszó munkatársak személyes, valamint a munkacsoportok fókuszcsoportos interjúival. A kulcs munkatársak visszajelzései segítségével árnyalni tudjuk a vezetésről alkotott képet. A munkacsoportok közvetlen visszajelzései és az összes munkatársat érintő kérdőíves lekérdezés eredményei az egységekre jellemző szervezeti vonásokat, kommunikációs és működési sajátosságokat, problémákat hoznak felszínre. A végül elkészülő elemzés teljes körű képet ad nem csak a cégre jelenleg jellemző szervezeti, HR és menedzsment működésről, hanem ezeknek a cég jövőjére gyakorolt hatásait is bemutatja.
A felmérés elvégzéshez és az értékeléshez a bevont vezetők, a vizsgált dokumentumok, a fókuszcsoportok számától függően 1,5- 2 hónapra van szükség.

Kérjen ingyenes konzultációt

HR SWOT workshop

A vállalkozás HR folyamataiban és munkatársaiban rejlő erősségeinek, gyengeségeinek, valamint a növekedést segítő és gátló tényezőknek a feltárása a vezetés által kijelölt kollégák részvételével. A SWOT elemzés elkészítéséhez szükséges információk összegyűjtése, csoportos aktivitás formájában, a vezetés által kijelölt csoport számára. A workshop eredményeit összegző dokumentum segítséget nyújt a cég HR fejlesztési irányainak kijelölésében.
A workshop előkészítése, lebonyolítása, és az elemzés elkészítése 2-3 hetet igényel.

Kérjen ingyenes konzultációt!