A Vezetői kompetencia mérése

A humán-erőforrás manapság egyre inkább felértékelődik, de nem könnyű megtalálni a kulcsembereket a kulcs pozíciókba.

Valljuk, és támogatjuk, hogy mindenki azzal foglalkozzon, amiben a legjobb lehet, mert így

- magas a munkamotiváció
- munkatársunk a maximumot hozhatja ki a képességeiből
- folyamatos a fejlődés mind a személy, mind a cég életében.

Diagnosztikai eszközünk a munkavállalói és vezetői készségeket, képességeket méri fel. A munkakörhöz szükséges legfőbb kompetenciákat és motivációt vizsgálja.

38 kompetencia területet vizsgálva feltérképezi és megmutatja a valódi személyes és vezetői képességeket. (pl.: döntési képesség, stratégiai gondolkodás, szociális faktor, munkamód, stb.).

Segítségével részletes képet kapunk egy-egy munkakört betöltő munkatársra
nehezedő terhelésről, feladatokról, kihívásokról, fejlesztési potenciálról.

Lehetővé teszi a célirányos, hatékony személyes fejlődést, a fejlesztendő vezetői kompetenciák egyéni coachingban tovább vihetők.

Miért válassza a CAPTain?

Sikeres Csapat építése!

A vállalkozás hosszútávú érdeke, hogy a csapat tagjai fejlődhessenek és jól érezzék magukat munkakörükben. Épp ezért fontos ismerni képességeiket, és azt, hogy milyen körülmények között tudnak a leghatékonyabbak lenni. A CAPTain analízis segít megtalálni a hatékony vezetéshez és a sikeres együttműködéshez vezető utat.

Értékelés és motiválás!

Az eredmények értékelése és ünneplése a mindennapok része lehet az Ön vállalkozásában is. Ehhez jó, ha professzionálisan ismeri munkatársai erősségeit, és fejlesztendő területeit. A CAPTain analízis olyan objektív értékelési rendszert kínál a vezető számára, melyben mindez elérhetővé válik.

Jó embert jó helyre!

Amennyiben szeretné bővíteni csapatát, a CAPTain analízis segítségével feltérképezheti, pontosan mely kompetenciákra van szükség az adott munkakörben. Az eredmények megkönnyítik a kiválasztást, hatékonyabbá teszik az interjúztatást, és biztosítják, hogy a megfelelő jelölt kerüljön kiválasztásra.

Milyen eredményt várhatunk?

Megfelelő ember a megfelelő helyre kerül. Láthatóvá válik, hogy a vezetői szerepre mennyire felel meg munkatársunk, mennyire motivált a szerep betöltésére. (Vizsgált szempontok pl.: Pl. döntéshozás, delegálási képesség, mennyire bízik a saját vezetői készségeiben, mennyire kész felvállalni a vezetői szerep felelősségét, motiválási képesség.) Áttekinthetővé válik a munkakör, és érthetőbbé a munkakört betöltő személy driverei. Érzékenyít egyes helyzetek megértésében (vezető - beosztott viszony), nagyban segíti a motiválást.

Mi a folyamat?

Az online teszt kb. 1,5 órát vesz igénybe és eldöntendő kérdéseket tartalmaz.
Az eredményről egy 11 oldalas értékelés készül. A szöveges értékelés minden kompetenciaterületre rendszerezve fogalmazza meg a kitöltő személy sajátosságait. Ezt mindenki kézhez kapja a konzultációt követően.

Minden kitöltő személlyel egyéni konzultációt folytatnak Captain szakértőink:

Ennek során lehetőségünk van a teszt eredményeinek és ezek összefüggéseinek mélyebb megismerésére a tesztalannyal.

Vezetői konzultáció minden vizsgált munkatársról:

A konzultáción elhangzottak további támpontot adhatnak az önfejlesztéshez, a munkatársakkal való viszony megértéséhez.

Választható profilok:

- Vezetői: projektvezető, felsővezető, középvezető, csoportvezető, műszaki vezető, vezető erős koordinációval
- Munkatársi: adminisztratív, auditor, expert, HR generalista, koordinátor, könyvelő, logisztikus, pénzügyi elemző, programozó, ügyfélszolgálatos
- Sales – B2B Sales, sales (farmer típus), sales (Hunter típus), sales manager

Érdekel a termék!

Csoportos fejlesztést szeretne? Válassza a CAPTain csoportos workshop termékünket felsővezetők részére!

A csoportos alkalom az egyéni tesztek összevetésén alapszik. Egyértelműen látszani fognak a szinergiák, a csoport erősségei, és fejlesztendő területei. A vezetői feladatokra felkészülendő, a csoporttagok ismerni fogják, hogy egymáshoz képest miben erősek, és miben tudnak a másiktól segítséget kérni, ők cserébe mely erősségüket tudják a társuk támogatására használni. A vezetői csoportkohézió megerősítésének hatékony eszköze. Segít egy hatékony vezetői team kialakításában. Csoportos feldolgozással elősegíti a vezetői tudatosabb együttműködést, valamint a cég magasabb szintű építését közös fókusszal.

Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be, hogyan tud a csapat hatékonyabban
együttműködni, hogyan ültethetőek át a kimutatott erősségek a mindennapi munkába. Az alkalom lehetőséget ad, hogy a munkatársak jobban megismerjék a csapatukat jellemző kohéziós erőket. Az ütős vezetői csoport kialakításának első lépéseként érdemes tekinteni rá.

A vezetőfejlesztés az egyéni és csoportos CAPTain eredményeire kiválóan építhető!

Csatlakozzon partnereinkhez, akik a CAPTain-t választották!