Tudatos stresszkezelés a létező megoldás!

Gyakran tapasztalja vezetőként, hogy az alkalmazottak elégedetlenek, túlterheltek és stresszhelyzetben demotiváltakká válnak?

A stressz napjaink legnagyobb terhelése, amivel szembe kell néznünk és kifejleszteni a pszichés izomzatunk!

Amit a Tudatos stresszkezelő tréning nyújt:

Szemléletformálás – új mindset a problémamegoldás és konfliktuskezelés terén!

A tréning célja a résztvevők tudatosságának emelése a stresszkezelésben.

Lépései:

1. A feszültséget keltő helyzetek áttekintése

2. A válaszul adott egyéni reakciók tudatosítása, kategorizálása.

3. A helyzet átvilágítása során a csoport önmaga talál rá újabb, hatékonyabb stressz és konfliktuskezelő alternatívákra.  

Mi várható a tréningtől?

1

Tisztánlátás

2

A csoport ereje aktivizálódik

3

Innovatív szervezeti megoldások születnek

A tréning során:

Új gondolkodási modell kerül bemutatásra, mely rávilágít

A stressz természetére és a stresszhelyzetekre adott emberi reakció folyamatára.

A modell képes megmutatni, mely ponton lehet hatékonyan beavatkozni a saját reakcióink lefolyásába, és kialakítani egy sokkal egészségesebb stresszkezelő attitűdöt. 

Ez a szolgáltatási elem ellentétben az általános stresszkezelő tréningekkel nemcsak eszközt ad a résztvevők számára a hatékonyabb stresszkezeléshez, hanem az önismeret fejlesztésén alapuló (viselkedési) tudatosságnövelést tűzi ki célul.

Egészséges stresszkezelő attitűd

Önismeret-Önfejlesztés

Tudatos válaszok

Kiknek ajánljuk a tréninget:

kiscsoportos formában közép és felsővezetői köröknek

Időtartam: 2*3 óra

Referencia

„A tréning során markánsan kidomborodott a raktár elszigetelt működése, az információáramlás akadozottsága és a kontroll hiánya is nagy problémákat okoz. Több esetben jelentek meg problémák és konfliktusok is ebből kifolyólag. 

A csoportmunka során áttekintésre került a nehéz helyzetekre adható válaszreakciók jellege, módja, és a különböző szituációkban való adekvát alkalmazásuk. Összevetettük a saját tapasztalatokkal, mely egy brainstorming jellegű problémamegoldást is nyújtott számunkra. Az egyéni felelősség kérdéskörének tudatosítása, valamint az ösztönös és tudatos reakciók elkülönítése mellett az utóbbi megvalósítására is kaptunk gyakorlati útmutatót. Nagyon érdekes és hasznos módszertannal ismerkedtünk meg.”

– Oszlár Gergely csoportvezető, Z-elektronika Kft.

Dolgozói visszajelzések:

„Lehet változtatni!” „Magunknak kell megtenni, amit lehet(és Isten is megsegít), de nem várható, hogy más oldja meg a problémáinkat helyettünk!”, „Mindig van megoldás!”, „Amit már próbáltunk, de nem vált be, meg kell próbálni mást is, máshogy… csak sokszor nehéz elengedni(a nézőpontot)! Ehhez most kaptunk támpontokat. Köszönjük!”

Tréneri összegzés:

Áttekintésre kerültek az általuk felsorolt és a beszélgetés során kiegészített stresszforrások háttere, mibenléte. Ezt követően kategorizáltuk, melyek sorolhatóak a saját kompetenciájukba és melyekre kisebb vagy egyáltalán nincs ráhatásuk. Sorra vettük a stresszkezelés érdekében alkalmazott technikáikat, és az alkalmazható javaslatokat. Praktikus trükköket a gyakorlatban is kipróbáltak, mint légzéstechnika, s a testi feszültségoldás módjai. Felismerték az összefüggést a fizikai és mentális stresszkezelés között, ha testi szinten megszabadulnak a feszültségtől, akkor jobban érzik magukat.

A stresszhelyzetekre adható reakciók különböző szintjeivel ismerkedtek meg. Tudatosításra került az önkéntelen(ösztönös) és a tudatos reakciók közti különbség.

A tudatos irányítás, célkitűzés és cselekvés érdekében olyan gondolkodási modellel ismerkedtek meg, melyek segítségükre lehetnek a mindennapi stresszkezelésben a saját mozgásterük tágításában és a konstruktív megoldások megtalálásában. A hozott példájuk(személyközi konfliktus) alapján az érzelmi kontroll terén kaptak támogatást.

Legyünk partnerek a cégfejlesztésben!

Érdekelnek a részletek!

Jelentkezzen most az első ingyenes konzultációra!

Jelentkezem!

Referencia: