Minden fejlődés kulcsa a tűpontos Szervezeti látkép!

Minden vezető álma, hogy a cégét fejlessze, sikerre vigye! Tudta, hogy a siker kulcsa sok esetben, hogy a cég(vezetés) reális képben látja-e önmagát és kellő időben és erőforrással képes-e kezelni a felmerülő szervezeti problémákat?!

Még a legsikeresebb, a legexponenciálisabban növekvő szervezetek életében is fontos, hogy időről- időre ránézzenek a teljes képre: Miben rejlenek a cég potenciális erőforrásai és hol mutatkoznak a gyenge pontok?

Felmerülhet a kérdés: Lehet-e objektíven ránézni egy szervezet komplex működésére és kirajzolni a folyamatok összefüggés hálózatát?

A cégvezetők, ügyvezetők rendszerint meg vannak győződve arról, hogy kívülről-belülről ismerik a cégüket. Előfordulhat azonban, hogy a fától nem látszik az erdő. A túl közeli, napi jelenlét, a mindennapok számos problémamegoldásai, érzelmi behatásai nehezíthetik a teljes kép kirajzolódását.

A gyorsan változó környezetben döntő fontosságú lehet, hogy Ön tisztában van -e vezetőként a cég valódi sebezhetőségével?

Egyértelmű -e, valójában milyen kitettségekkel küzd a szervezet?

Szervezeti diagnosztika egy speciális szolgáltatás – mindenképp pluszt ad azzal, hogy kitágítja a vezető látásmódját!

Külső szakmai szempont

Tiszta összkép

Célirányos és eredményes beavatkozások

A szervezeti látkép külső szemmel, objektíven és mégis szakmai szemüvegen át láttatja a cég fejlődési potenciálját, erősségeit vagy achilles pontjait, a rejtett dinamikákat, melyek támogathatják vagy kerékkötői lehetnek a haladásnak.

Mit tud a Szervezeti látkép (cégdiagnosztika)?

- a cég aktuális (rejtett dinamikai) folyamatainak feltárása
- számadatokkal, grafikonokkal megjelenített helyzetképet nyújt
- a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának és optimális felhasználhatóságának módjai kirajzolódnak
- a fejlesztést igénylő területek behatárolása

A szervezeti látkép (cégdiagnosztika) eredménye:

- látszanak a cég erősségei, melyekre építhetünk
- tudatosulnak az optimális, hatékony működést nehezítő tényezők, az achilles pontok
- tűpontosan meghatározhatóak a fejlesztési irányvonalak és beavatkozások

A Szervezeti Látkép legnagyobb haszna, hogy pénzt, időt és fejfájást takarít meg a vezetőség számára, azáltal, hogy célirányos beavatkozást tesz lehetővé! A szervezet 360’-os átvilágítása tűpontosan rámutat a fejlesztés elindításának módjára, ami rengeteg ráfordított időt és energiát spórol a vezetőnek!

Egyes diagnosztikai eszközök:

 • objektív, nemzetközi mérési sztenderdeken alapul
 • alkalmas az elégedettség szint meghatározására 18 terület mentén
 • kirajzolódnak a munkatársak megtartását támogató területek
 • láthatóvá vállnak a munkatársakat motiváló tényezők
 • felmérhető az együttműködési szint, valamint a konfliktus és stresszkezelési színvonal
 • a munkatársak elköteleződése és az erre ható tényezők azonosíthatóak
 • online kitölthető
 • célja a felsővezetés perspektíváinak, igényeinek és meglátásainak megismerése
 • középpontban a tulajdonosi szemlélet
 • főbb témakörök: a cégnél működő rendszerek, a vezetésről alkotott elképzelések és vezetői attitűd, a szervezeti kultúra általános jellemvonásai
 • nagyjából 1,5-2 órát vesz igénybe
 • célja, hogy megismerjük a cég központi szereplőinek gondolatait vélekedéseit
 • főbb témakörök: a cégnél működő rendszerek, a vezetésről alkotott elképzelések és vezetői attitűd, a szervezeti kultúra általános jellemvonásai
 • eredményei összevethetőek a Menedzsment tükör interjúval az azonos témakörök mentén
 • cégmérettől függően általában 3-5 fővel kerül felvételre, 1,5-2 óra időtartamban.
 • főbb témakörök: a cég célrendszere, fejlődési lehetőségei, a munkahelyi légkör, a kommunikációs és visszajelzési rendszer, a munkaszervezés és a vezetői működés
 • munkatársak motivációs tényezői és attitűdje is láthatóvá válik
 • konszenzusos, illetve vitatott témakörök azonosítása
 • a munkatársakra jellemző interakciós mintázat, kommunikációs stílus megismerése  
 • diszkurzív szinergia: a megfogalmazott információk interakciók során születnek, a résztvevők tudattalanul is támogatják egymás véleményük, tapasztalataik kibontásában, még az érzelmileg telítettebb témák esetén is
 • 8-10 fő reprezentatív munkatársi csoport, 1,5 óra időtartamban

Referencia

„Hát nem tudom melyik vezető tudja pontosan, milyen állapotban van a cége, mert én is gondoltam valamit, de a sales számok, eredményszámok nem minden, lehet, hogy adott évben jól mutatnak a számok, de ha nincs mögötte meg minden elem, akkor nem biztos, hogy fenntartható. Erre mutat rá tűpontosan a diagnózis.”

– Lengvárszky Szabolcs, Vannet Telekommunikációs Kft.