Coaching

A változás akkor történik meg, amikor azzá válunk, akik vagyunk, és nem akkor, amikor megpróbálunk megváltozni.

A professzionális coaching egy üzleti kapcsolatra, folyamatra utal a coach és az ügyfele között. A folyamat során az ügyfél új ismeretekre tesz szert, elmélyíti tudását, fejleszti kreativitását, munkavégzése, eredményessége fokozódik és mindezek következtében javul az életminősége.

Vezetői coaching/Teamcoaching céljai jellemzően az üzleti eredményekre fókuszálnak. A coaching során tett fejlesztés abban támogatja a vezetőt, hogy átlépje azokat a korlátokat, melyek visszatartják önmaga optimumától.

A coaching folyamatok kitűzött céljai rendkívül széles spektrumot ölelhetnek fel: egy konkrét döntés meghozatalának segítése éppúgy lehet a coaching célja, mint egy kompetencia fejlesztése, egy probléma megoldása, a sikeres működés fenntartása vagy fokozása, új helyzetben helytállás. Gyakori coaching cél a vezető kommunikációjának vagy a csapatán belüli együttműködés fejlesztése.

Gazdag coaching eszköztár

Különböző irányzatú coachingiskolák eszköztárával rendelkezünk a megoldásfókusztól kezdve a Gestalt módszerig. Számos vezetési, változásmenedzsment, pszichológiai modellt is használunk, ami megadja a struktúrát az új megoldásokhoz.

A coach egy olyan fejlődést támogató szakember, aki tükröt tart ügyfelei elé és ahelyett, hogy tanácsokkal látná el kliensét, kérdéseivel, technikáival rátereli a megoldás ösvényére. Ezt úgy éri el, hogy külső szemlélőként olyan nézőpontokkal ismerteti meg kliensét, amire korábban nem is gondolt. Mivel a kliens számára ő egy érzelmileg semleges személy (nem úgy, mint a család vagy a barátok), képes új perspektívákat adni.

Itt és most fókusz

Fókuszált jelenlét

Intenzív Tanulási folyamat

Mintaprojekt – esetbemutatás vezetői coaching

KKV szektorban működő vállalkozás cégvezetője keresett meg azzal a problémakörrel, hogy a csapatában lévő kulcsemberei negatív kritikával illetik, folyamatosan elégedetlenek és emiatt ő frusztrált, dühös, túlterhelt, érzi, hogy lehetne ennél sokkal könnyedebben is működni.

Célkitűzésünk a teljesítményben megélt flow elérése és elgördíteni az akadályokat a szabadabb, elégedettebb élet elől.

A coachingfolyamat során feltárult az a markáns bizonyítási vágy, melyben önmagát is korlátozza oly módon, hogy egy olyan képnek való megfelelés feszíti, mely nem önazonos választása. A közös munka során a transzformáció abban mutatkozott meg, hogy önmaga értékét már nem a külső, anyagi mutatókban vagy elismerésekben mérte, hanem felismerte az emberi oldal értékét, s megtanult elégedett lenni az elért sikereivel. Nyitottabbá, befogadóbbá vált a munkatársai felé és képessé vált önmagát szabadon kifejezni, a flow állapotát a munkájában is megélni.

Termékeink

A vezető a coach támogatásával tudatosan elemzi a helyzetét, átgondolja a céljait, határozottabban (meg)érzi és (meg)érti a szándékait és motivációit, jobban megérti mások motivációit és viselkedését és pontosabban látja, érzékeli a teljes helyzet, a szervezeti, piaci, üzleti összefüggések dinamikáját. Azaz: felkészülten, tudatosan és a saját meggyőződéseitől vezérelve képes eldönteni, milyen irányba mozdítja tovább az életét, a karrierjét, a csapatát, a vállalatát.

A szervezeti kultúrába beépülő coaching nagy mértékben támogathatja a kulcsemberek, középvezetők, új belépők, vagy akár a cég bármely tagját. A coaching módszertana számos területen nyújthat előrelépést:

- Önazonos működés
- Önérvényesítés: a szakmai meglátások és a belső jelenségek tudatos kommunikálása
- Vezetői identitás
- Karrierút, motiváció, inspiráció
- Együttműködés fejlesztése, konfliktusok kezelése
- Skillek, személyiségjegyek erősítése
- Egyéb elakadások leküzdése

Az egyéni coachingban, mint intenzív, mély tanulási helyzetben a problémák feldolgozása és változás lehetőségének megteremtése során nem csak a konkrét téma, elakadás kerül fókuszba, hanem ugyanilyen fontos a résztvevő személyiségének, gondolkodás- és szemléletmódjának fejlesztése is.

A teamcoaching során biztonságos teret biztosítunk, a csoportot feszítő problémák, kimondatlan feszültségek konkrét feldolgozására, elemzésére és a közös, újszerű szakmai megoldáskeresésre. A kölcsönös tudásmegosztás, a kreatív válaszkeresés rugalmasan alkalmazkodó viselkedést eredményez, ami hatékony választ adhat a változó környezeti, piaci kihívásokra. A folyamat során felszínre kerülnek a legfontosabb csapatkezelési kérdések, melyek átlátása, tisztázása feltétlenül szükséges a hatékony csoportmunka érdekében.

Kérem az első ingyenes konzultációt!